Найдено 6 результатов: ПДВ

Поисковый запрос: +ПДВ

налоговик
16 дек 2015, 10:22
Форум: НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Тема: Совместная деятельность (налогообложение)
Ответы: 215
Просмотры: 160745

Совместная деятельность (налогообложение)

Як в контролюючих органах обліковуються договори про спільну діяльність та які документи необхідно надати для цього?

Відповідно до п. 64.6 ст. 64 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами і доповненнями (далі - ПКУ), на обліку у контролюючих органах повинні перебувати, зокрема, договори про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені ПКУ. У контролюючих органах не обліковуються договори про спільну діяльність, на які не поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені ПКУ. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку у контролюючих органах та виконує обов'язки платника податків самостійно.

Взяття на облік договору здійснюється шляхом додаткового взяття на облік учасника договору про спільну діяльність як платника податків - відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

Заяву про взяття на облік такий платник податків зобов'язаний подати протягом 10 календарних днів після реєстрації договору або угоди або після набрання ним чинності, якщо відповідно до законодавства реєстрація договору не проводиться.

Згідно з п. 4.6 розд. IV Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1588 (у редакції наказу Мінфіну від 22.04.2014 N 462) (далі - Порядок), для взяття на облік договору про спільну діяльність уповноважена особа подає одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку такі документи:

заяву за формою N 1-ОПП;

копію договору (контракту) про спільну діяльність.

До цих документів додаються:

1) інформаційна картка договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору, якщо до складу учасників договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор;

2) копії документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління відповідно до законодавства, засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо договором передбачене використання нерухомого майна державної власності, що перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні учасника договору про спільну діяльність;

3) копії спеціальних дозволів на користування надрами, якщо договором передбачене використання надр.

У разі взяття на облік договорів про спільну діяльність контролюючий орган за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП (п. 3.10 розд. III Порядку).
bur
16 июл 2014, 23:37
Форум: НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Тема: Совместная деятельность (налогообложение)
Ответы: 215
Просмотры: 160745

Совместная деятельность (налогообложение)

Робоча ситуація дня: Чи можливе користування майном одночасно за двома договорами

Згідно з умовами договору про спільну діяльність у якості внеску у спільну діяльність навчально-виробниче підприємство УТОГ (Сторона 2) передає ТОВ (Стороні 1) приміщення на підставі договору оренди, укладеного на 2 роки 11 місяців (розмір орендної плати 1 грн. на рік). Чи є законною з правової точки зору передача приміщення у спільну діяльність на підставі договору оренди на визначений строк? Як такий внесок обліковувати у спільній діяльності? Чи допустимий розмір орендної плати 1 грн. на рік?
Як зрозуміло з питання, підприємство УТОГ уклало два цивільно-правові договори, тож почнемо з договору про спільну діяльність.
Договір про спільну діяльність
Відповідно до статті 1133 Цивільного кодексу України (ЦК) вкладом учасника вважається все те, що він вносить у спільну діяльність (спільне майно), у т. ч. грошові кошти, інше майно, професійні й інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв’язки.
Майно, як визначено у статті 190 ЦК, — це окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. Майновими вважаються права вимоги, які має кредитор у зобов’язанні.
Таким чином, можна зробити висновок, що підприємство УТОГ може передати приміщення у спільну діяльність у вигляді майна. Однак передати приміщення в оренду він може лише учаснику, уповноваженому представляти інтереси інших учасників за договором про спільну діяльність.
Отже, використання одночасно двох договорів у формі, визначеній у запитанні, є неприпустимим. Оскільки при передачі майна у спільну діяльність підприємство УТОГ втрачає право власності на майно, яке стає спільною частковою власністю учасників, воно не може одноосібно передати в оренду майно третій стороні.
Договір оренди
Аналогічна ситуація з договором оренди. Якщо приміщення передано в оренду на 2 роки та 11 місяців, то підприємство УТОГ втрачає право користування цим майном на вказаний період, а відтак і позбавлене права передачі у спільну діяльність упродовж строку дії договору оренди.
Передання приміщення, як і будь-якого іншого майна, у спільну діяльність прирівнюється до продажу та оподатковується ПДВ (п. 196.1.7 Податкового кодексу України; ПК).
У випадку, якщо просте товариство (діяльність на підставі договору про спільну діяльність, який передбачає об’єднання вкладів учасників) користується приміщенням безоплатно, воно зобов’язане відобразити дохід від безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), передбачений пунктом 135.5.4 ПК.
Граничний розмір орендної плати
Що стосується розміру орендної плати у сумі 1 грн., то в даному випадку йдеться про укладення договору оренди із ТОВ (Сторона 1 та представник за Договором про спільну діяльність), на яке покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку спільної діяльності, як передбачено у частині 2 статті 1134 ЦК.
Слід також констатувати, що договір укладено із пов’язаною особою у розумінні підпункту 14.1.159 ПК, оскільки пов’язані особи — юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють.
Відповідно до пункту 14.1.71 ПК звичайною вважається ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено Податковим кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.
У даному випадку ТОВ (Сторона 1 у договорі про спільну діяльність) має взяти на себе додаткові зобов’язання для того, щоб обгрунтувати «звичайність» ціни. Зазвичай таким зобов’язанням є виконання поточного чи капітального ремонту будівлі.
Розмір орендної плати в 1 грн. є допустимим, доки не доведено зворотного. Однак у будь-якому випадку така операція є досить ризикованою.
Рекомендації. Можливо, учасникам вищевказаних правовідносин варто використати інші, менш ризикові способи досягнення мети, залежно від її природи, — наприклад, передати будівлю за договором управління.

Главбух
Додано 15.07.2014
Руся-2
29 май 2014, 20:04
Форум: НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Тема: Совместная деятельность (налогообложение)
Ответы: 215
Просмотры: 160745

Совместная деятельность (налогообложение)

Al Shurshun писал(а):Уважаемый коллега, Флай !
Флай писал(а):
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Заключили договор о совместной деятельности с нерезидентом - они заказчик, мы исполнитель, организовываем концерт на их территории. По договору мы должны предоставить в качестве вклада 1000 рублей для использования в качестве оборотных средств на подготовку и проведение мероприятия.
Банк говорит что по такому договору мы перечислить деньги им не сможем.
В договоре указано, что деньги за проведения концерта поступают в кассу заказчика, а они уже нам нашу долю перечислят.
Я сталкиваюсь с такими договорами впервые, ничего не понятно - нужно ли нам регистрировать данный договор в налоговой, как включать выручку от такой деятельности в доходы (расходов я так понимаю у нас никаких не будет), и как перечислить этот вклад заказчику?
Буду благодарна за советы и рекомендации, подводные камни и т.п.
Нужно очень срочно, надеюсь на вашу помощь!!
Читая лишь первое предложение видится какая то, назовем мягко - натянутость.

Договора соместной деятельности не знают такой категории как "они заказчик, мы исполнитель" поскольку по существу ДСД это - партнерство, с объединением средств (усилий) СТОРОН для получения экономической выгоды ...

Так что, преждем чем что-то :ga-ze-ta; обсуждать давайте услышим:
........предмет договора;
........взносы участников;
........уполномоченное лицо ...

С уважением :a_g_a:
Я так думаю, что составители договора применили термины "заказчик" и "исполнитель" (которые, как Вы правильно выразились, как правило, не употребляются в договорах о совместной деятельности) для расстановки всех точек над "и" для НДС (ПДВ), ведь сама услуга (именно украинской фирмы) будет осуществляться за пределами Украины, а для нашего законодательства для ПДВ - это важно.
Участники данного договора могли заключить договор о совместной деятельности именно для нюансов, связанных с налогом на прибыль. При этом по НДСу (ПДВ) они могли остаться - каждый сам по себе.
Например, украинская фирма - подчиняться правилам налогообложения ПДВ украинского Налогового кодекса, а фирма, представляющая артистов России - российскому Налоговому кодексу.
VicTor_1648
04 сен 2013, 17:46
Форум: НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Тема: Совместная деятельность (налогообложение)
Ответы: 215
Просмотры: 160745

Совместная деятельность (налогообложение)

Nick писал(а):Коллеги, подскажите оптимальную схему : мы интернет-провайдер (юр.лицо, ед.налог 4 гр.) хотим построить кабельную линию ВОЛЗ совместно с другим интернет-оператором (юр.лицо, общая система, ПДВ). В этой линии 48 волокон в одном кабеле, из которых 40-нам, 8 - им. Как нам это оформлять: через договор о совместной деятельности(слишком сложно), паевое участие(разрешено ли?) или есть еще варианты как это легше всего взять на баланс для двух фирм ? Общая смета( материалы, работа подрядчика, проекная документация, согласования) - около 30 тыс грн.
Договор о совместной деятельности может иметь свои преимущества:
К основным преимуществам деятельности на основании договора о совместной деятельности можно отнести следующее:

* Не нужно регистрировать новое юридическое лицо. Простое товарищество таковым не является. Для реализации совместного проекта предприятиям достаточно подписать договор о совместной деятельности.
* В случае осуществления совместной деятельности путем объединения вкладов, такие вклады становятся общей долевой собственностью их участников. То есть, все они становятся собственниками того имущества, которое было внесено как вклад в общее дело. Поэтому вкладывая, к примеру, деньги и/или деловые связи в строительство объекта на земельном участке, внесенного в качестве вклада другой стороной, лицо становится сособственником этого земельного участка и вправе пользоваться им на равных условиях, если иного не предусмотрено договором.
* Возможность внесения в качестве вклада в общее дело не только имущества, но и навыков, знаний, способностей и умений, деловых связей и репутации, информации и других видов вкладов, в отношении которых будет достигнута договоренность между сторонами.
* Гибкость договора о простом товариществе как в отношении правового режима имущества, внесенного как вклад, так и в отношении управления совместной деятельностью. Как уже было указано выше, участники сами могут отменить применение общей долевой собственности на имущество, внесенное как вклад. Они также могут самостоятельно определять его стоимость, порядок содержания и возмещения расходов, связанных с таким содержанием. Кроме того, они самостоятельно могут устанавливать порядок ведения совместной деятельности: дела могут вестись всеми участниками договора или же только отдельными участниками. Никаких общих собраний с диктатом мажоритария, никаких выборов правления большинством голосов – все только по общему и взаимному согласию, предусмотренному договором.
* Возможность относительно быстро и безболезненно прекратить совместную деятельность. Для этого достаточно расторгнуть договор о простом товариществе или, если договор бессрочный, отказаться от участия в нем, предупредив об этом за три месяца до даты выхода из договора. В случае прекращения договора вещи, переданные в совместное владение и/или пользование, возвращаются участникам, которые их предоставили, а остальное имущество (в частности, доходы от деятельности) делятся между участниками пропорционально стоимости их вклада.
http://pravdop.com/publications/komment ... edostatki/
Nick
22 мар 2013, 17:49
Форум: НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Тема: Совместная деятельность (налогообложение)
Ответы: 215
Просмотры: 160745

Совместная деятельность (налогообложение)

Коллеги, подскажите оптимальную схему : мы интернет-провайдер (юр.лицо, ед.налог 4 гр.) хотим построить кабельную линию ВОЛЗ совместно с другим интернет-оператором (юр.лицо, общая система, ПДВ). В этой линии 48 волокон в одном кабеле, из которых 40-нам, 8 - им. Как нам это оформлять: через договор о совместной деятельности(слишком сложно), паевое участие(разрешено ли?) или есть еще варианты как это легше всего взять на баланс для двух фирм ? Общая смета( материалы, работа подрядчика, проекная документация, согласования) - около 30 тыс грн.
Al Shurshun
05 авг 2012, 21:06
Форум: НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Тема: Совместная деятельность (налогообложение)
Ответы: 215
Просмотры: 160745

Совместная деятельность (налогообложение)

Уважаемый коллега, vins !

Все же надеялся, что Вы имеете удовольствие погружаться в морские волны - хотел порадоваться за коллегу.

С отношении указанного типа-ДСД - сегодня ДПСы регистрируют все, что ни попадя.
В конкретном случае никакого объединения имущества не наблюдается (это следует из текста вопроса).
Субъект №1 предоставил Субъекту №2 в пользование некое имущество.
При этом, у них не возникает совместного дохода и, естественно, прибыли.
В таком случае, о как уполномоченном лице по уплате совместной прибыли может идти речь.

Скорее можно согласиться с предложенной Вами версией о ссуде.

Кроме того в ответе ДПСов как-то не прозвучало о возникновении ПДВ, где база - стоимость переданного в совместную деятельность.

Или я не прав ?!.

С уважением