Налог на недвижимость

Путеводитель по разделу. Торговые патенты, земельный налог, спецводопользование, ресурсные платежи, единый налог для юрлиц, отчет о льготах
Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Налог на недвижимость

Непрочитанное сообщение Печкин »

1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім:

статті 265 цього Кодексу, яка набирає чинності з 1 січня 2013 року;
2013 год приближается

Налоговики разработали Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки"

Текст ст. 265 НКУ
Скрытый текст: показать
Стаття 265. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

265.1. Платники податку

265.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

265.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

265.2. Об'єкт оподаткування

265.2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості.

265.2.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;

ґ) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;

д) гуртожитки.

265.3. База оподаткування

265.3.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості.

265.3.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

265.3.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

265.3.4. У разі наявності у платника податку кількох об'єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об'єктів.

265.4. Пільги із сплати податку

265.4.1. База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

265.5. Ставка податку

265.5.1. Ставки податку встановлюються сільською, селищною або міською радою в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості:

для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

265.6. Податковий період

265.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

265.7. Порядок обчислення суми податку

265.7.1. Обчислення суми податку з об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості.

265.7.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.

265.7.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об'єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

265.7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

265.7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

265.7.6. У разі набуття права власності на об'єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

265.8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

265.8.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

265.8.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

265.9. Порядок сплати податку

265.9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

265.10. Строки сплати податку

265.10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
Определение жилой недвижимости:
Скрытый текст: показать
14.1.129. об'єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки. Об'єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

б) житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

в) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

г) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

ґ) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

е) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

є) дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку;
живу на Бухфоруме

Аватара пользователя
Печкин
Сообщения: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 12:03
Контактная информация:

Налог на недвижимость

Непрочитанное сообщение Печкин »

Форм нет, а ГНСУ предупреждает что скоро их подавать
Налог на недвижимое имущество - с 1 января 2013

3 1 января 2013 вступает в силу статья 265 Налогового кодекса Украины о налоге на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Согласно этой норме плательщиками налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые являются собственниками объектов жилой недвижимости.
Жилая недвижимость облагается согласно ставке налога, которая устанавливается сельским, поселковым или городским советом. Для квартир, жилая площадь которых превышает 240 кв. метров, и жилых домов - 500 кв. метров ставки налога не могут превышать 1 процент размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года.
В случае превышения этих показателей ставка налога составляет 2,7 процента.
Исчисление суммы налога осуществляет налоговая служба по местонахождению объекта жилой недвижимости.
При начислении суммы налога учитывается уменьшение, которое предоставляется один раз в базовый налоговый период, то есть год, и по одному объекту недвижимости на выбор (если их несколько в собственности):
для квартир - до 120 кв. метров;
для жилых домов - до 250 кв. метров.
То есть налог на недвижимость начисляется на жилую площадь, которая превышает эти показатели.
До 1 июля отчетного года органы государственной налоговой службы направляют налогоплательщикам - физическим лицам налоговое уведомление-решение о сумме налога на недвижимость. В случае возникновения вопросов относительно суммы налога плательщики имеют право обращаться в налоговую инспекцию для сверки данных и урегулирование соответствующих вопросов.
Налогоплательщики - юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и до февраля этого же года подают в орган налоговой службы декларацию по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Украины.
Налоговое обязательство по налоговым уведомлением-решением необходимо оплатить:
физическим лицам - в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения;
юридическим лицам - авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отображаются в годовой налоговой декларации.
В то же время не облагается жилая недвижимость, которая:
находится в собственности государства или территориальных громад (их совместной собственности);
расположена в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения;
является зданием детских домов семейного типа;
является садовым или дачным домом, но не более одного такого объекта на одного налогоплательщика;
принадлежит многодетным семьям и приемным семьям, в которых воспитывается трое и более детей, но не более одного такого объекта на семью.

Департамент взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью ДПСУ
живу на Бухфоруме

Аватара пользователя
Al Shurshun
Сообщения: 3208
Зарегистрирован: 13 май 2011, 22:22
Контактная информация:

Налог на недвижимость

Непрочитанное сообщение Al Shurshun »

Уважаемый коллега, Печкин !

Там где-то на сайте ДПСов должен "висеть" :ga-ze-ta; проект форм.
Так, что еже ли ничего у Бродского не поменяется, то уже можно тренироваться -
на кошечках Изображение

С уважением :a_g_a:

P.S. Я с этого Al Shurshun просто тащусь. Казалось бы чего проще посмотри на два сообщения выше и не будешь повторно адресовать с проект форм. Ну, да ничего и это пройдет.
P.P.S. Уважаемый коллега, Печкин, извиняюсь за повторы
Жизнь коротка, а глупость - безгранична
Готовое изделие в виде паровоза обработать лобзиком до формы самолета

Янтарная
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 11:36
Контактная информация:

Налог на недвижимость

Непрочитанное сообщение Янтарная »

А у меня по налогу на недвижимость такой вопрос к обсуждению.
Касается применения льгот физлицами.
К примеру, у физлица есть две квартиры: в квартире А оно прописано (жилая площадь - 20 кв. м), квартира Б просто есть (жилая площадь - 60 кв. м). Квартиры находятся в разных районах города (т.е. налоговые по местонахождению квартир - разные).
Я так понимаю, что налоговое уведомление-решение пришлёт налоговая по местонахождению квартиры А? Причем по умолчанию применит льготу к квартире А, а на квартиру Б начислит налог.
Или каждая из налоговых будет присылать своё налоговое уведомление-решение?
Отсюда, если плательщик решит поменять место применения льготы, то какая из налоговых пришлёт ему налоговое уведомление-решение?

Как-то так...

Аватара пользователя
VOA
Сообщения: 5481
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Контактная информация:

Налог на недвижимость

Непрочитанное сообщение VOA »

Сама вчера хотела задать такой вопрос, но я так понимаю, что однозначного ответа пока не будет. Ведь сказано "на выбор". Хотя, может, как по НСЛ - работник сам выбирает место применения (хотя не исключён вариант, что придёт два уведомления на уплату ;)). Или как по налоговой скидке: семья сама решает - кто будет пользоваться скидкой (кому выгоднее - у кого НДФЛ по зарплате есть или сама зарплата). И то, что в сумме размер льготируемой недвижимости не превышен - значения не имеет. Я пока так вижу этот механизм - подзаконки пока никакой нет.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

Янтарная
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 11:36
Контактная информация:

Налог на недвижимость

Непрочитанное сообщение Янтарная »

Может, каждая из налоговых получит из Госреестра сведения о наличии у такого-то физлица такой-то недвижимости. При этом, та, где плательщик не стоит на учете (т.е. не прописан, т.е. по адресу квартиры Б), начислит налог на всю площадь квартиры Б, а та, где он стоит на учете (т.е. прописан, т.е. по адресу квартиры А), применит льготу по умолчанию (и соответственно по условиям примера ничего не начислит).

Аватара пользователя
lutishka
Сообщения: 2405
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 10:47
Контактная информация:

Налог на недвижимость

Непрочитанное сообщение lutishka »

А меня вот "терзают смутные сомнения" насчет этого налога :? Думается, что где-то в 1-м квартале 2013г. его опять отложат на будущее, т.к. насчет его применения и администрирования очень много нюансов и сложностей, как вот с номером ГТД в НН, если не больше.
Вот еще пример: собственниками квартиры являются несколько человек, в т.ч. несовершеннолетние, и при этом у некоторых из них есть еще в собственности объекты недвижимости, в которых они прописаны в других районах и городах Украины. Заморятся считать ;)

Аватара пользователя
VOA
Сообщения: 5481
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Контактная информация:

Налог на недвижимость

Непрочитанное сообщение VOA »

Янтарная писал(а):Может, каждая из налоговых получит из Госреестра сведения о наличии у такого-то физлица такой-то недвижимости. При этом, та, где плательщик не стоит на учете (т.е. не прописан, т.е. по адресу квартиры Б), начислит налог на всю площадь квартиры Б, а та, где он стоит на учете (т.е. прописан, т.е. по адресу квартиры А), применит льготу по умолчанию (и соответственно по условиям примера ничего не начислит).
Да с этим реестром всё как-то не очень гладко. Как раз с 2013 БТИ расформировываются, а в реестр по идее попадут те сделки, которые заключены с даты его введения в действие. Так что, возможно, и отложат этот налог ещё раз, как электронную отчётность по РРО переносили из-за неготовности самой ГНС.
Мне этот вопрос о двух квартирах интересен лично, так что я буду мониторить его. Если что-то выясню - отпишусь. Если же Вы узнаете новости, то, пожалуйста, тоже отпишитесь здесь.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

Янтарная
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 11:36
Контактная информация:

Налог на недвижимость

Непрочитанное сообщение Янтарная »

Хм... первый раз встречаю ТАКУЮ версию исчисления данного налога!!! Льгота ж применяется к одному объекту недвижимости один раз в год, а тут такое нафантазировали. Причем не понятно то ли автор, то ли налоговики-информаторы автора...

http://www.sq.com.ua/rus/news/obschestv ... vizhimost/

Аватара пользователя
VOA
Сообщения: 5481
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Контактная информация:

Налог на недвижимость

Непрочитанное сообщение VOA »

Янтарная, спасибо большое за информацию. Такой либеральности я ещё не встречала. Мои ГНИ пока ничего не комментируют.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

Аватара пользователя
lutishka
Сообщения: 2405
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 10:47
Контактная информация:

Налог на недвижимость

Непрочитанное сообщение lutishka »

VOA писал(а):[Такой либеральности я ещё не встречала. Мои ГНИ пока ничего не комментируют.
У представителей местных органов власти тоже ведь есть в собственности какая-то недвижимость - вот и либеральность :mrgreen:

Аватара пользователя
VOA
Сообщения: 5481
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Контактная информация:

Налог на недвижимость

Непрочитанное сообщение VOA »

Та в том то и дело, что их недвижимость превышает льготируемые размеры каждая. Потому и удивляюсь. Им же должно быть обидно, что мелкие теоретически могут не платить. В любом случае к середине лета ясность наступит: то ли в виде разъяснений, то ли в виде полученных уведомлений. :mrgreen:
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

налог
Сообщения: 357
Зарегистрирован: 29 дек 2010, 11:01
Контактная информация:

Налог на недвижимость

Непрочитанное сообщение налог »

http://fakty.ua/155474-vskore-vladelcam ... atit-nalog

Сейчас все операторы рынка, и в первую очередь налоговая служба, активно готовятся к администрированию этого нового для страны налога. Какая именно недвижимость будет им облагаться? Кто, как и когда его будет платить? Какие льготы предусмотрены при уплате? Все эти вопросы мы задали директору департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Украины Вячеславу Бусареву.

...
— Тогда такая ситуация. У человека две квартиры: 40 и 60 квадратных метров. В сумме получается 100 квадратных метров. Это меньше, чем льготные 120 «квадратов». Он может не платить налог за обе квартиры?

— Льгота предоставляется только на один объект недвижимости. В данном случае ему будет выгодно воспользоваться льготой на квартиру большей площади — 60 квадратных метров.

Янтарная
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 11:36
Контактная информация:

Налог на недвижимость

Непрочитанное сообщение Янтарная »

Налог, спасибо! Мы в принципе и не поддавали это сомнению. Просто удивляют сказочные версии на просторах интернета. Лучше б что полезное у своих информаторов выведывали. А то из пустого в порожне, да ещё и неправильно

Аватара пользователя
VOA
Сообщения: 5481
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Контактная информация:

Налог на недвижимость

Непрочитанное сообщение VOA »

Как вариант - берём публикацию с сайта Харьковской ГНС, пишем запрос, получаем ИНК и не платим на основании ИНК. Сами налоговики опротестовать свою ИНК не могут.

Добавлено. ЕБНЗ на сегодня (категория 590).
Що є базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
Відповідь:
Діє з 01.01.2013
Повна:
Відповідно до п. 265.3.1 ст. 265 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.
База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно (пп. 265.3.2 п. 265.3 ст. 265 ПКУ).
База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт (пп. 265.3.3 п. 265.3 ст. 265 ПКУ).
У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів (пп. 265.3.4 п. 265.3 ст. 265 ПКУ).
Які передбачені пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
Відповідь:
Коротка та повна відповіді ідентичні:
Діє з 01.01.2013
Пунктом 265.4 статті 265 розділу ХІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) передбачено пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для, а саме: база оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири - на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.
Згідно із п.1 р.XIX «Прикінцеві положення» ПКУ ст.265 ПКУ набирає чинності з 1 січня 2013 року.
Хто є платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та які застосовуються ставки?
Відповідь:
Діє з 01.01.2013
Коротка та повна відповіді ідентичні:
Відповідно до п.265.1 ст. 265 розділу ХІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.
Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
Згідно із пп.265.5.1 п. 265.5 ст. 265 ПКУ ставки податку встановлюються сільською, селищною або міською радою в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:
для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
При цьому, п. 265.4 ст. 265 ПКУ передбачено пільги із сплати податку, а саме: база оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири - на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.
Згідно із п.1 р.XIX «Прикінцеві положення» ПКУ ст.265 ПКУ набирає чинності з 1 січня 2013 року.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя